X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 27 فروردین 1388

روحیه تیمی اثر ضدافسردگی دارد 

روحیه تیمی اثر ضدافسردگی دارد 

جامعه > سلامت  - فرنوش صفوی‌فر: نداشتن روحیه کار گروهی و جمعی چه ضرری به ما می‌زند؟ فقط بهره‌وری را پایین می‌آورد یا برای خود ما هم زیان‌

 نتایج تازه‌ترین مطالعات نشان می‌دهد نبود روحیه کار جمعی و گروهی، نه تنها باعث افت بهره‌وری می‌شود، که باعث افسرده شدن ما هم می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین نیازهای ما که باید در محیط کار برآورده شود، حس تعلق به یک گروه و کار جمعی است که برآورده نشدن آن می‌تواند به سلامت روان ما صدمه بزند و افسرده مان کند.

به گزارش رویترز، این مطالعه که در مؤسسه سلامت کار فنلاند انجام شده، نشان می‌دهد که ارزیابی افراد از کیفیت کار گروهی و حس مشارکت در محیط کار، رابطه مستقیم با سلامت روان آنها دارد به‌طوری که میزان افسردگی در بین کارمندانی که محیط کارشان را برای کار گروهی نامساعد توصیف کرده بودند، تا 61 درصد بیشتر از آنهایی بود که از روحیه کار گروهی در آن، ابراز رضایت می‌کردند. همچنین زمینه خطر اضطراب در افراد گروه اول نیز بیشتر از گروه دوم بود. این مطالعه از بررسی بیش از 3هزار کارمند که 30 تا 64 سال سن داشتند، به دست آمده است.

البته نکته جالب در این مطالعه آن است که رابطه بین نبود چنین روحیه‌ای با افسردگی بعد از حذف اثر نوع شغل و موضوع کار افراد از بین رفته است و این نشان می‌دهد که به خصوص در برخی مشاغل، برای حفظ سلامت روان افراد هم که شده، لازم است که بین آنها تعامل و مشارکت و پروژه‌های گروهی به اندازه کافی تعریف شده باشد. البته نتایج این مطالعه، که در شماره 9 آوریل نشریه طب محیط و کار منتشر شده، نیاز به تحقیقات بعدی دارد تا نهایی شود. چرا که نمی‌توان گفت که آیا کارمندان در محیط فاقد روحیه کاری افسرده می‌شوند یا افراد افسرده نمی‌توانند مشارکت کافی در فعالیت‌های گروهی داشته باشند. بخش دیگری از این طرح پژوهشی، به بررسی رابطه بین وجود روحیه کار گروهی و میزان مصرف داروهای ضدافسردگی می‌پردازد. بررسی‌های این محققان نشان داده که در طی 3 سال، آنهایی که شرایط را برای کار گروهی بسیار بد توصیف کرده بودند، تا 53 درصد بیشتر احتمال داشت که در این مدت از انواع داروهای ضدافسردگی استفاده کنند.