X
تبلیغات
رایتل
شنبه 11 آبان 1387

 

  
 
 
500 دستگاه دیالیز در کشور مورد نیاز است

دستگاه دیالیز:

دستگاهی است که عمل جداسازی مواد سمی مانند اوره و آمونیاک از خون را انجام می دهد.از این دستگاه بعنوان جانشینی برای کلیه در صورت نارسایی یا از کار افتادن آنها استفاده می شود.

اساس کار دستگاه:

در ابتدا ماده هپارین بوسیله پمپی به خون اضافه می شود تا خون رقیق شود.مخلوط این دو وارد فیلتر دیالیز شده و از طریق غشایی نیمه تراوا در مجاورت مایع دیالیز یا دیالیزیت قرار می گیرد.ترکیبات موجود در دیالیزیت شامل یونهای سدیم و پتاسیم و گلوکز می باشد.مواد سمی خون از غشاء نیمه تراوا عبور کرده و وارد محفظه تبادلی دیالیزیت می شود.مایع دیالیز از ماده غلیظ دیالیز یت تهیه می شود و بوسیله دو پمپ قابل تنظیم در محفظه اختلاط پدید می آید. فیلتر هادر شکل های مختلف ساخته می شوند و شامل سه خانواده کلی زیر می شود:

الف:دیالیز کننده مارپیچی:لوله ای است دارای دیواره نیمه تراوا که خون به داخل آن رانده شده ومایع دیالیز در اطراف لوله که بشکل مارپیچ می باشد جریان دارد.

ب:دیالیز کننده سطوح متوازی:شامل صفحات موازی نازک که درون آنها خون و خارج آنها مایع دیالیز جریان دارد می باشد. ج:کلیه فیبر تو خالی:شامل ده تا پانزده هزار فیبر تو خالی با قطر 02 میلیمتر و طول 150 میلیمتر که کنار هم قرار گرفته اند.خون درون آنها و مایع دیالیز در اطراف آنها جریان دارد. با توجه به حساسیت خاص دستگاه دیالیز سیستمهای ایمنی واخطارهای متعدد در قسمتهای مختلف دستگاه نصب شده است.این سیستمها در مواقعی نظیر ورود هوا به مسیر جریان خون یا پاره شدن غشاءحائل در فیلتر دیالیز پمپ خون را خاموش کرده و عمل دیالیز پس از رفع مشکل بوسیله تکنسین مربوطه میسر خواهد شد.

روزنامه اعتماد :بر اساس نظر کارشناسان بروز بیماری های کلیوی در کشور رو به افزایش است و پیش بینی می شود تا پایان سال 91 تعداد مبتلایان به بیماری های مزمن کلیه دوبرابر شود. این در حالی است که دستگاه های دیالیز موجود فرسوده شده و نیاز به دستگاه های جدید و جایگزین افزایش می یابد. مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در گفت وگو با ایسنا مشکلات عمده بیماران پیوندی را دسترسی به دارو و پرداخت هزینه های آن عنوان کرد و گفت؛ تعدادی از بیماران پیوندی به داروی ایرانی پاسخ مثبت نمی دهند و ناگزیر باید از داروی خارجی استفاده کنند. از طرفی بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، یارانه به این داروها تعلق نمی گیرد و هر بیمار پیوندی ماهانه حدود 200 تا 250 هزار تومان برای تامین داروهای مورد نیاز خود هزینه می کند. قاسمی از معاونت داروی وزارت بهداشت خواست با تشکیل کمیسیونی تحت نظر متخصصان و معتمدان وزارت بهداشت، این امکان را فراهم کند که بیمارانی که به داروی ایرانی پاسخ مثبت نمی دهند، بتوانند با استفاده از تسهیلات بیمه یی از داروی خارجی استفاده کنند. وی با بیان اینکه کیفیت انجام دیالیز در ایران استاندارد نیست با اشاره به کمبود دستگاه های دیالیز در کشور ادامه داد؛ در حال حاضر علاوه بر آنکه جایگزینی برای دستگاه های فرسوده وجود ندارد بلکه با توجه به رشد 12 تا 15 درصدی بیماران دیالیزی، به منظور راه اندازی بخش های جدید به دستگاه های جدید نیاز است. با توجه به کمبود دستگاه دیالیز، بیماران ناگزیر به مراکز استان یا شهرهای همجوار خود مراجعه می کنند. به دلیل کمبود دستگاه و امکانات، برخی از بیماران که باید سه بار در هفته دیالیز شوند، یک یا دو بار دیالیز می شوند. در صورتی که کمبود دستگاه ها و مراکز دیالیز مورد توجه قرار نگیرد، با توجه به رشد جمعیت بیماران دیالیزی، طی چند سال آینده با بن بست مواجه می شویم. در این زمینه سال گذشته حدود 200 دستگاه دیالیز وارد شد که در مقابل نیاز بیماران ناچیز بود. در حال حاضر نیز حداقل 500 دستگاه دیالیز دیگر نیاز است. از طرف دیگر بازنگری در تعرفه های دیالیز نیز ضروری است. رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی افزود؛ در گذشته دستگاه های دیالیز پس از ورود به صورت رایگان در اختیار مراکز درمانی قرار می گرفت، در حالی که اکنون هر دستگاه 10 تا 12 میلیون تومان به فروش می رسد. در حال حاضر حتی امکان خرید دستگاه از طرف خیرین هم نیست؛ چرا که دستگاهی وارد نشده و در این زمینه موجودی انبار هلال احمر به عنوان یکی از واردکنندگان دستگاه دیالیز صفر است. وی در این باره ادامه داد؛ هر بیمار کلیوی هفته یی سه جلسه و هر جلسه 4 تا 5 ساعت باید دیالیز شود و بیمه ها برای هر جلسه دیالیز مبلغ 50 هزار تومان هزینه می پردازند. پس از انجام عمل پیوند پوشش بیمه ها قطع شده و ممکن است پیوند پس زده شده و مجدداً بیمار به دیالیز بازگردد. این امر هزینه بیمه ها را چند برابر می کند. به گفته قاسمی در حال حاضر حدود بیش از 15 هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارد. این در حالی است که آماری از بیماران پیوندی در دست نیست. در عین حال رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت از تخصیص اعتباری به دانشگاه های علوم پزشکی در قالب ردیف تجهیز بیمارستان ها با اولویت دیالیز خبر داد و گفت؛ بر اساس محاسبات ستاد وزارت بهداشت، افزایش تعداد تخت های دیالیز به عنوان یک ضرورت مسجل شده است. دکتر عقیقی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به رشد جمعیت بیماران دیالیزی در سطح کشور گفت؛ بر اساس محاسبات ستاد وزارت بهداشت، افزایش تعداد تخت های دیالیز به عنوان یک ضرورت مسجل شده است. مطمئناً با همت دانشگاه ها، خرید 500 دستگاه دیالیز جدید در سال جاری میسر خواهد شد. در این زمینه دانشگاه ها می توانند به محض وصول منابع، برای خرید اقدام کنند. وی با اشاره به جایگزینی بی کربنات به جای استات در دستگاه های دیالیز گفت؛ متناسب با دستگاه های مختلف دیالیز از چند نوع پودر بی کربنات استفاده می شود. واردات یکی از انواع پودرها برای مدت حداکثر سه هفته دچار مشکل شد که با پیگیری های انجام شده و همکاری معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت این وقفه برطرف شد.