پنج‌شنبه 9 دی 1389


Att sluta röka är den bästa present du kan ge dig själv.

Nyårslöfte 1: Nu slutar du röka!

AV: REDAKTIONEN

Större text | Normal text

Läs artikeln, fråga vår expert om råd och hjälp dig själv till bättre hälsa - genom att sluta röka.

Trots att de flesta känner till riskerna med rökning fortsätter människor att röka. Den främsta orsaken till det är förstås nikotinberoendet, men också att det är en vana. MEN det är aldrig för sent att sluta röka! Din kropp har en fantastisk förmåga att återhämta sig från rökningens skadeverkningar.

Att sluta röka är den bästa present du kan ge dig själv. Rökning är ett drogberoende. När nikotinhalten sjunker i kroppen vill man fylla på med mer nikotin, ungefär som man är törstig. Men rökningen är också starkt kopplad till en vana. Man röker för att det känns bra för stunden, för att passa in i en gemenskap, för att ha något att göra eller för att stilla oro.

Trots att det är allt färre som röker, är tobaken fortfarande den enskilt största orsaken till ohälsa och förtidig död. Det finns klart samband mellan rökning och runt 40 olika sjukdomar, bland annat hjärt- kärlsjukdom, cancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Varje bloss på en cigarett innehåller över 4000 kemiska föreningar, varav fler än 50 är cancerframkallande.

Testa om du nog motiverat att sluta röka

Myter om rökning
De flesta som röker vet att det inte är bra för hälsan, men många blundar för fakta. Myterna, eller ska vi kalla det bortförklaringar, kring rökning är många.

Myt: Jag röker bara när det är fest!
Fakta: Många tror sig ha kontrollen, ända tills de upptäcker att de har blivit beroende av cigaretterna och nikotinet. Då är det svårt att sluta.
Myt: Cancer kan man få av så mycket!
Fakta: Cigarettrök medför högre cancerrisk än alkohol, asbest, radon och alla andra kända miljöfaktorer tillsammans!
Myt: Rökare vet redan att de borde sluta.
Fakta: Studier visar att det finns stora kunskapsbrister hos svenska rökare om hur rökningen skadar och vilka samband som finns med olika sjukdomar.
Myt: Lite rök har man ju ingen dött av
Fakta: Rökning orsakar fler dödsfall före 70-årsåldern än bröstcancer, AIDS, trafikolyckor och drogmissbruk tillsammans. Och i motsats till olyckor är det sällan över på ett ögonblick. De flesta av de sjukdomar som rökningen orsakar leder till ett långvarigt sjukdomsförlopp.
Myt: Samhället tjänar på rökarna eftersom de betalar så mycket tobaksskatt.
Fakta: En rökare kostar i genomsnitt 1,2 miljoner kronor mer under sin livstid än den som inte röker om man ser till sjukvård, sjukpenning, förtidspensioneringar och äldreomsorg.

Lämna rökningen bakom dig
Det lönar sig att sluta röka även långt upp i åren. Rökstopp har mycket positiva effekter för hälsan. Du mår bättre, orkar mer och – viktigast av allt – du förlänger troligtvis ditt liv. Efter fem år är risken för hjärtinfarkt lika med icke-rökarens. Risken halveras för lungcancer efter 10 år och för cancer i matstrupe och munhåla efter fem år. Efter 60 kan man inte räkna med en total återhämtning hos hjärta, blodkärl och lungor, men man reducerar ändå risken att behöva dö, eller leva handikappad, i sviter av rökningen.
Se fler hälsofördelar.

Motivation krävs vid rökstopp
Att rökare har svårt att sluta är ingen nyhet. Två tredjedelar av alla aktiva rökare vill sluta. Men för att lyckas måste hela ens beteende ändras Man måste verkligen vilja, inse att man kan samt vara beredd att göra jobbet. Det krävs alltid motivation och beslutsamhet för att sluta röka.

Sök hjälp hos din läkare
Rökstopp är den bästa hälsoinvestering du kan göra. Det är bara fem procent som lyckas sluta röka på egen hand utan professionell hjälp. Men det beror inte på bristande vilja eller på svag karaktär hos den som försöker. Många rökare vet inte att rökning är en beroendesjukdom och att det finns hjälp att få hos läkare.
Här kan du få hjälp att söka rådgivning.

Chanserna att lyckas ökar kraftigt med stöd och hjälpmedel av olika slag. Flera undersökningar visar att rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal ökar chanserna. Läkaren är i de flesta fall utbildad för att hjälpa dig att sluta röka. Du får hjälp med vilken metod du ska använda samt om du behöver läkemedel som ökar chansen till rökfrihet. Om du tidigare har försökt sluta röka med hjälp av receptfria nikotinersättningsmedel och inte lyckats kan du få receptbelagda läkemedel utskrivna som hjälper dig att bli av med nikotinsuget. Även om det inte är medicinen som gör hela jobbet kan det vara skönt att få lite avlastning och istället inrikta sin egen kraft på att bryta rökvanorna.

Uppmuntran hjälper
Det finns receptbelagda läkemedel som, i samband med motivationsprogram, förbättrar chansen att bli rökfri. En kombination av läkemedel, rådgivning och beteendestöd har visat sig vara den mest verksamma metoden vid rökslut. Att sluta röka handlar alltså om mycket mer än att bara bli fri från ett nikotinberoende. En rökares handlingar ligger djupt rotade och att förändra dem är nyckeln till framgång.

Det finns flera olika motivationsprogram att tillgå. LifeREWARDS är ett Internetbaserat motivationsprogram som pågår under 16 veckor och erbjuds kostnadsfritt till personer som får recept på läkemedel som underlättar rökavvänjningen. Programmet ger råd och uppmuntran genom hela rökavvänjningsprocessen och är fokuserat på att hjälpa användaren att sluta röka. De som har genomgått programmet upplever att det är roligt och att de har nytta av det på flera andra sätt i livet. De tekniker som lärs ut för att bygga upp självkontroll och inre styrka kan användas även för att uppnå helt andra mål än att sluta röka.

Programmet erbjuds via internet eller i bokform och är kostnadsfritt

Du är en vinnare
Rökning är den vanligaste orsaken till ohälsa. Om du lyckas sluta kan du räkna med att
• Blir piggare
• Minskar risken för rynkor
• Bättre immunförsvar
• Minskad risk för lungcancer
• Minskad risk för ryggbesvär
• Ökad erektionsförmåga
• Maten smakar mer och blommor doftar godare
• Sparar 18 000 kr per år

Läs andras frågor på temat