X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 11 مرداد 1388
 
کشف نوع جدیدی از ویروس ایدز
 گروهی از دانشمندان ویروس شناس فرانسوی موفق به کشف نوعی جدیدی از ویروس ایدز از شاخه مربوط به نوع "اچ.آی.وی. 1" در نزد میمون ها شدند.
به گزارش ایرنا، دو نوع ویروس ایدز موسوم به "اچ.آی.وی 1" و "اچ .آی.وی 2" وجود دارد که نوع اول شایعتر است .

ویروس "اچ.آی.وی" نوع 1 به سه گروه M.N و O تقسیم می شود که نوع M شیوع جهانی دارد.

ویروس شناسان فرانسوی در تحقیقات اخیر موفق به کشف نوع جدیدی از ویروس ایدز شدند که به گفته آنان این ویروس بسیار به نوع "اچ.آی.وی" نوع 1 شباهت دارد.

دانشمندان می گویند هنوز مشخص نیست که این ویروس چگونه و چه زمانی به گوریل ها سرایت کرده است.

محققان می گویند کشف جدید می تواند تاکیدی بر لزوم تحقیق پیرامون انواع مختلف ویروس ایدز بویژه در منطقه آفریقای مرکزی باشد.