X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
سه‌شنبه 9 تیر 1388
 
 
دانشمندان استرالیایی کشف کردند
مرگ سلول سرطانی توسط اسب تروا
 دانشمندان استرالیایی نانوذراتی را کشف کردند که می توانند همانند «اسب تراوا» عمل کرده و سلولهای سرطانی مقاوم در برابر داروها را نابود کنند.

به گزارش مهر ، محققان مرکز سرطان بیمارستان رویال ملبورن با استفاده از نانو ذراتی که همانند اسب تراوا عمل می کنند حالتی را کشف و آزمایش کردند که مقاومت تومورها در مقابل داروها افزایش می دهد.

این تکنیک جدید که می تواند در درمان سلولهای سرطانی و کشتن آنها مورد استفاده قرار گیرد بر روی موشها آزمایش شده است. با این روش می توان در دوره شیمی درمانی تنها سلولهای سرطانی را نابود کرد و مانع نفوذ داروها به سلولهای سالم شد.

نتایج این تحقیقات که در مجله «نیچر بیوتکنولوژی» منتشر شده است نشان می دهد که در اولین فاز آزمایش، ذرات و یا مینی سلولهایی که توسط باکتریها مواد ژنتیکی آنها تخلیه شده است در سلولهای سرطانی نفوذ کرده و این سلولها را با آزاد کردن مولکولهای اسید ریبونوکلوئیک خلع سلاح می کنند.

این مولکولها تولید پروتئین هایی که سلولهای سرطانی در مقابل شیمی درمانی مقاوم می کنند را غیرفعال می کنند.

در فاز دوم آزمایش و یک هفته بعد، مینی سلولهایی که EDV نامیده می شوند پر از داروهای ضدسرطان شدند و سپس از سوی سلولهای سرطانی پذیرفته شده و آنها را نابود کردند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند:«جالب است که مینی سلولهای EDV همانند اسب تراوا عمل می کنند و زمانی که از دروازه های سلولهای سرطانی گذشتند می توانند این سلولها را نابود کنند. به این ترتیب ما می توانیم به روش سلولهای بیمار با خود آنها مبارزه کنیم. آنها ژنی را فعال می کنند که پروتئینی را برای مقاوم شدن سلولها در مقابل داروها تولید می کند و ما توانستیم این ژن را به روشی که داروها بتوانند وارد این سلولها شوند غیر فعال کنیم».

به گفته این دانشمندان، سلولهای سرطانی مقاوم در برابر داروها بزرگترین تهدید برای افزایش دوره زندگی بیماران سرطانی هستند. در حالی که داروها بیشتر سلولهای بیمار را می کشند و تنها تعداد کمی از سلولهایی که می توانند این پروتئین را تولید کنند در برابر داروها مقاوم می شوند به این ترتیب تومورها بار دیگر رشد و بیمار را قربانی می کنند.