X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 14 اردیبهشت 1388
چگونگی آلوده کردن سلول توسط ویروس HIV کشف شد
 دانشمندان آمریکایی مکانیزمهایی را که به کمک آنها ویروس HIV یک سلول را آلوده می کند شناسایی کردند.  

 

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی دانشگاه مریلند مستقیما غشای پلاسمایی روی سطح خارجی سلولها را برای خارج کردن محتویات داخل آن ذوب و ویروس HIV  که با دانه های ریز پیوند خورده با غشای داخلی سلول ممزوج شده بودند جدا کردند. این دانه های ریز که "آندوزمی" نام دارند در فرایندی که آندوسیتوزی نام دارد تشکیل می شوند.

سلولهایی که برای ورود به سلول به میزان پایین pH نیاز دارند، آلودگی را برای تداخل با آندوزمیهای اسیدی آغاز می کنند اما محلهای نفوذ به سلولها در مورد ویروسهای مستقل از pH از جمله "اچ آی وی" تاکنون شناسایی نشده بود.

این محققان که نتایج تحقیقات خود را در مجله علمی "سل" منتشر کرده اند بر پایه یک سری از مطالعات تصویربرداری برای مشاهده مستقیم آلودگی HIV-1 موفق به شناسایی این محلها شدند.

این تصاویر نشان می دهد که چگونه HIV-1 با گیرنده های سطح سلولی بسیار زودتر از امتزاج آندوزومیالی واکنش می دهند.

این کشف می تواند منجر به ساخت داروهای "ضد اچ آی وی" شوند که همانند بازدارنده های امتزاج عمل می کنند و می توانند در متوقف کردن HIV بیشترین تاثیر را داشته باشند.