X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1388

جفتگیری درون گروهی اجداد انسان عامل بیماری هاست

انسان اولیه
گزینه های انسان اولیه برای جفتگیری محدود بوده است

محققان بریتانیایی معتقدند که سرمنشاء بسیاری از بیماری هایی که ما امروز از آنها رنج می بریم این است که اجداد دوردست انسان گزینه های زیادی برای جفتگیری نداشتند.

به گفته دانشمندان جفتگیری درون گروهی طی هزاران سال باعث تضعیف ژن های انسان و آسیب پذیری او در برابر بیماری ها شده است.

به گفته محققان دانشگاه بث (Bath) اگر اجداد ما گزینه های بیشتری در جفتگیری داشتند، جهش های ژنتیکی زیانبار در جریان فرآیند موسوم به انتخاب طبیعی حذف می شدند.

یافته های آنها در نشریه "کتابخانه عمومی علوم زیست شناسی" منتشر شده است.

آنها نحوه تکامل دی ان ای انسان ها، میمون ها و موش ها را بررسی کردند.

آنها دریافتند که بخش های مهم دی ان ای انسان، که به اصطلاح خاموش و روشن کردن ژن ها را به عهده دارند، در اثر تقریبا 140 هزار جهش طبیعی طی شش میلیون سال گذشته دستخوش تغییر شده اند.

این مطالعه نشان می دهد که دی ان ای انسان و شامپانزه در مقایسه با موش ها با دقت بسیار کمتری کنترل می شود.

جفتگیری درون گروهی

محققان معتقدند که اکثر جهش های ژنتیکی زیانبار زمانی اتفاق افتاد که تنها یک جمعیت کوچک از هومینیدهای اولیه (Hominid یک پستاندار عالی که روی دو پا راه می رفت و انسان و شامپانزه از آن تکامل یافت) وجود داشت.

براساس مطالعه ای که دانشمندان دانشگاه بث، ادینبورو و ساسکس انجام داده اند، در آن دوران، تنها در حدود 10 هزار هومینید وجود داشته است و در نتیجه جفتگیری ها به درون همین گروه محدود بوده است.

در مقایسه، موش های صحرایی و سایر موش ها گزینه های فراوانی برای انتخاب جفت داشتند و به این ترتیب جهش های زیانبار در دی ان ای آنها به سرعت از حوض ژنتیکی حذف می شد.

دکتر مارتین لرچر، که در این تحقیقات شرکت داشته است می گوید: "ما انسان ها عادت داریم خود را اوج فرآیند تکامل بدانیم، اما مشاهده این مساله که جوندگان ژن های خود را بسیار دقیقتر از ما کنترل می کنند غافلگیرکننده است."

پروفسور پیتر کیتلی در دانشگاه ادینبورو گفت که هرچند انسان ها گزینه های بسیار بیشتری برای انتخاب جفت دارند، بعید است که جهش های زیانبار در آینده نزدیک حذف شوند.

با این حال وی گفت که تاثیر هر یک از این جهش ها اندک بوده است و احتمال دارد که جهش های "مثبت" نیز در طول دوره تکامل انسان روی داده است به طوری که جهش های مضر را خنثی می کند.

وی گفت تاثیر منفی این جهش ها بیشتر در مورد نزدیکترین خویشاوندان انسان در میان پستانداران عالی یعنی شامپانزه، اورانگوتان و گوریل باعث نگرانی است، زیرا جمع شدن جهش های مضر در جمعیت های کوچک و محدود مشکل آفرین تر است.

وی گفت: "آنها در معرض خطر انقراض قریب الوقوع هستند."

.bbc