X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 28 آبان 1387
توسط محققان ایرانی صورت گرفت
شیوه ای نوین برای تشخیص بیماریها
جام جم آنلاین: سه تن از محققان ایرانی دانشگاههای نیوجرسی و نورت وسترن آمریکا روش زیستی محاسباتی نوینی ارائه کرده اند که با استفاده از آن می توان ژنهای اصلی مسئول پیدایش و وخیم شدن بیماریهایی نظیر اسکیزوفرنی و سرطان را شناسایی کرد. دانشمندان معتقدند بیماریهای پیچیده ای نظیر اسکیزوفرنی، افسردگی حاد و سرطان به واسطه فعالیت یک ژن واحد ایجاد نمی شوند بلکه فعالیت چندگانه ژنهای غیرعادی نقش اصلی در شکل گیری این بیماریها ایفا می کنند. 
 

 

به گزارش مهر ، اکنون و به واسطه ارائه فناوری نوین روش زیستی محاسباتی نوین از سوی دکتر علی عبدی و عفت امامیان از دانشگاه علوم و فناوری نیوجرسی و مهدی طهوری از دانشگاه نورت وسترن آمریکا ارائه شده است امیدهای تازه ای برای درمان بیماریهای پیچیده ایجاد شده است.

دکترعبدی در این خصوص گفت: ما به این پروژه به عنوان فناوری نوین و تأثیرگذاری نگاه می کنیم که امیدهای زیادی برای یافتن مولکولهای کلیدی در ایجاد بیماریهای انسانی ایجاد می کند.

وی افزود: همچنین با استفاده از این روش می توانیم به تشخیص اهداف کلیدی و مهم در صنایع داروسازی امیدوار باشیم. با این حال نباید فراموش کرد که کلید موفقیت ما در این پروژه همکاری میان محققان مختلف با تخصصهای گوناگون در علوم پزشکی و مهندسی بوده است.

دکتر عبدی استادیار دپارتمان علوم رایانه و برق دانشگاه علوم و فناوری نیوجرسی به عنوان رهبر این گروه تحقیقاتی افزود: ما دریافته ایم ژنها و پروتئینها ار طریق گذرگاهها و با استفاده از تعاملات زیست شیمیایی متفاوت با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

از طریق برقراری این ارتباطات ژنها و پروتئینهای یاد شده سیگنالهای تنظیمی خاصی را تکثیر می کنند.

در این پروژه عفت امامیان بنیانگذار شرکت فناوریهای پیشرفته برای درمانهای نوین (شرکتی که تحت نظارت دانشگاه نیوجرسی فعالیت می کند) و دکتر مهدی طهوری استادیار دانشگاه نورت وسترن دکتر عبدی را همراهی کرده اند.

امامیان که در سال 2004 به عنوان محقق برجسته جوان از دانشگاه راکفلر آمریکا معرفی شد ‌در این خصوص گفت: در عرصه تحقیقات پزشکی با چالشهای متعددی برای یافتن علل بیماریزا و درمانهای مؤثر مواجه هستیم.

در این بین به این نتیجه رسیده ایم که شکل گیری بیماریهای پیچیده صرفا به دلیل فعالیت یک تک ژن نبوده و با همکاری طیف چندگانه ای از ژنها ایجاد می شود.

دکتر طهوری گفت: این فناوری نوین برای ما هیجان برانگیز بوده است.

همچنین درک این حقیقت که چگونه چرخه تحقیقات مهندسی های گوناگون به کشف علل پیدایش بیماریهای انسانی  و درمانهای مؤثر برای آنها منجر می شود در نوع خود جالب توجه بوده است.