X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 11 مهر 1387
محققان هلندی موفق شدند
تهیه ژنوم قارچ مولد پنی سیلین
تیمی از محققان هلندی موفق به تهیه ژنوم قارچ مولد پنی سیلین شده اند. دانشمندان امیدوارند با اینکار بتوانند به تولید انواع جدیدی از آنتی بیوتیک ها بپردازند و مشکل مقاوم شدن میکروب های بیماریزا را در برابر آنها از بین ببرند.  

 

به گزارش واحدمرکزی خبر ، پنی سیلین و خواص درمانی انرا سر الکساندر فلمینگ 80 سال پیش کشف کرد.

جزئیات بیشتر تهیه ژنوم این قارچ در شماره ماه اکتبر نشریه علمی «نیچربایوتکنالوجی» بچاپ می رسد.

از پنی سیلیوم یا همان قارچ پنی سیلین آنتی بیوتیک هایی مانند آموکسیلین ، امپیسیلین و سفالکسین و سفادروکسیل تولید می شود.

دستکم یک میلیارد نفر از مردم جهان هر سال از پنی سیلین برای درمان بیماری های خود استفاده می کنند
.