X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 13 شهریور 1387

 

 کشف تازۀ دانشمندان سوئدی

دانشمندان سوئدی نوعی از ژن را کشف کرده‌اند که گفته می‌شود در تعیین رفتار مردان در معاشرت‌های نزدیک با زن‌ها نقشی بزرگ دارد. بر اساس پژوهش این دانشمندان ۳۰ درصد از مردان حامل چنین ژنی هستند که باعث می‌شود آنها بطور طبیعی در رابطه‌شان با همسر و همزی خود ستیزه‌جو باشند، یا به شریک زندگی خود کمتر توجه کنند. این را هاسه والوم، Hasse Walum، کارشناس ژنتیک رفتاری در موسسۀ کارولینسکای استکهلم به برنامۀ دانش رادیو سوئد گفت. 

  
 

 

 


پژوهشگران سوئدی با مطالعه بر ۵۵۰ جفت دوقلوی مرد، آماری بدست آورده‌اند که نقش ژن نام‌برده در تعیین رفتار سرد مردان با زنان شریک زندگیشان را تائید می‌کند. برای نمونه نتیجۀ آزمایش‌های این پژوهشگران نشان داده است که مردی که حامل میزان دو برابر از ژن مورد نظر باشد، بیشتر در معرض بحران‌های خانوادگی است تا مردی که حامل چنین ژنی نیست. بنا به فرضیۀ این پژوهشگران، ژن مورد نظر دستگاه گیرندۀ مغز را از قبول هورمون واسوپرسین Vasopressin باز می‌دارد. این فرضیه از آزمایش‌هائی که بر موش‌های صحرائی انجام شده حاصل شده و دانشمندان را نظر بر آن است که موش‌ها و مردان حامل ژن مربوطه، نمونه‌های رفتاری یکسانی دارند. مارتین اینگوار Martin Ingvar، پرفسور در فیزیولوژی اعصاب در موسسۀ کارولینسکای استکهلم از خبر کشف ژن تعیین کنندۀ رابطۀ مردان با شریک زندگیشان ابراز شادمانی کرد و گفت چنین کشفی می‌تواند نشان دهندۀ زمینه‌های ارثی ژنتیک بر سیستم رفتاری انسان باشد. او افزود حتی پدیده‌های پیچیدۀ فرهنگی-اجتماعی چون ازدواج نیز می‌توانند وضعیت ژنتیکی افراد باشد.
 دربارۀ نقش هورمون واسوپرسین در این معادله از مرجان شفاعتی، پژوهشگر بیوشیمی و ژنتیک در انستیتوی کارولینسکای استکهلم پرسش کرده‌ام.

taher.jambarsang@sr.se