X
تبلیغات
رایتل
شنبه 2 شهریور 1387
برای اولین بار صورت گرفت،
جام جم آنلاین: محققان با استفاده از سلولهای جنینی انسان موفق به کشت گلبولهای قرمز خون در آزمایشگاه شدند.محققان آمریکایی موفق شدند از طریق کشت گلبولهای قرمز در سلولهای" استورمال" مغز استخوان که زادگاه اصلی خون در بدن انسان است، حجم وسیعی از گلبولهای قرمز خون را تولید کنند که توانایی انتقال اکسیژن در آنها نامحدود است. به این معنی که به دلیل مصنوعی بودن آن و عدم وجود اهدا کننده هیچ حد یا مانع ژنتیکی وابسته به بدن اهدا کننده برای محدود کردن میزان انتقال اکسیژن وجود نخواهد داشت.

همچنین محققان به منظور جلوگیری از ایجاد سلولهای سرطانی موفق به جداسازی هسته سلول از بدنه آن شدند که این عمل مانع تقسیم سلولها و تبدیل آنها به توده های سرطانی خواهد شد. این عمل در طی مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته بود با موفقیت انجام نشده بود.

از دیگر مزایای این روش که از مصنوعی بودن آن ناشی می شود عدم امکان سرایت و شیوع بیماری های مسری مانند ایدز و هپاتیت است.

در عین حال دانشمندان معتقدند به کمک این شیوه می توان به میزان مورد نیاز از گروه خونی O منفی که قابلیت تزریق به هر گروه خونی را دارد در آزمایشگاهها تولید کرده و مورد استفاده قرار داد .با این وجود به دلیل نبود اهدا کننده نمونه این گروه نایاب خون در آمریکا، این عمل تا کنون میسر نشده است.

بر اساس گزارش NewScientist، محققان بر این باورند که سلولهای خون نوجوانان قابل برنامه ریزی بوده و می توان با کمک ویروسها حافظه سلول را پاک کرده و با تزریق ژن نوع گروه خون را تغییر داد و از این طریق میزان مورد نیاز از گروه خونی O منفی را تولید کنند. این نوع گروه خونی بسیار نادر بوده و 8 درصد از آن به نژاد اروپایی و 0.3 درصد آن به آسیاییها تعلق دارد.

گلبولهای کشت داده شده اکنون در مرحله آزمایش قرار داشته و محققان در انتظار مشاهده واکنش ارگانهای حیاتی بدن حیوانات در مقابل تزریق این سلولها هستند.

مهر